‘‘Organizasyonlar yeni gelişimlere alan tanıyan yerlerdir.” - Nurhan Aktı

Süre: Kurum hedefleri göz önünde bulundurularak kuruma özel belirlenmektedir.

Amaç

Kurum içinde başarısı, uyumluluğu, bilgisi, becerisi, sorumluluk bilinci ile öne çıkan/örnek olan personeli desteklemek, direncinin kırılmasını önlemek, bir üst pozisyona hazırlamak ve var olan görevinde performansını daha da arttırmak amacıyla uygulanan hizmettir.

Program Hedefleri:

  • Liderlik ve yöneticilik yetkinliklerine yönelik farkındalık kazanır,
  • Kişisel hedefleri netleştirir ve kurum hedeflerine paralel hale getirir,
  • Kendisini durduran inanç kalıplarını/değerlerini keşfeder ve bunları yönetmeye başlar,
  • İş sonuçlarını etkileyen kalitatif yetkinliklerin gelişmesini sağlar,
  • Duygusal zeka, soğukkanlılık ve kriz yönetimlerinde ustalaşır,
  • Çözüm odaklı yaklaşım ile çevik liderlik yaklaşımını benimser,
  • Daha büyük sorumluluklar için gereken tüm yetkinlikler geliştirilir.

Katılım Şartları:

Program ile ilgili detaylı bilgi almak için info@pdricma.com.tr adresimize e-mail gönderebilir ya da 0 216 709 17 37’den bize ulaşabilirsiniz.