Amaç: Genç çalışanların beceri ve bilgilerinin yüksek olduğu alanlarda, kendilerinden yaşça ve kıdemce daha yukarıda olan kişilere mentorluk yapması kuşaklar arasında iletişim, etkileşim ve empatiyi en iyi zenginleştirme yollarından biridir. Genç kuşakların bu alanda bir rol üstlenmesi kurum içi uyumu ve birlikte çalışmayı kolaylaştırmaktadır.

Program hedefleri:

  • Sürekli öğrenmeyi tüm kademeler için mümkün kılmak
  • Yeni teknoloji ve kullanım alanlarının etkinliğini ve kullanımını artırmak
  • Genç kuşak çalışanların kendilerini değerli ve işe yarar hissetmelerini sağlamak
  • Genç kuşak çalışanların kurum kültürünü anlamaları ve iyiye, olumluya doğru yön verebilme kapasitelerinin artırılmasını sağlanmak
  • Farklı bakış açıları ve fikirlerin bir araya gelebileceği zeminler yaratılmak
  • Çalışan memnuniyeti ve çalışan bağlılığı, aidiyet gibi alanlarda olumlu gelişme sağlanmak

Program ile ilgili detaylı bilgi almak için info@pdricma.com.tr adresimize e-mail gönderebilir ya da 0 216 709 17 37’den bize ulaşabilirsiniz.