‘’Önümüzde olanlar ve arkamızda bıraktıklarımız, içimizde olanlara göre küçücük parçacıklardır.” - Ralph Waldo Emerson

Zincirin tüm halkalarını güçlendirme hedefinde olan kurumların öz denetim, stres yönetimi, empati, şefkat, iletişim ve takım çalışması gibi iş yerinde yaşamı kolaylaştıran anahtar kavramları Mindfulness bakış açısı ve pratikleri ile destekler. Mindful koç, iş yaşamının analitik tarafı ile hemhal olmuş tüm çalışanlara bilimsel bir bakış açısı ile bilgi ve farkındalık kazandırma amacına uygun yapılandırılmış koçluk programları tasarlar.

Amaç

Kurumsal hayat çalışanlarının üretkenliğini ve yaratıcı gücünü artırmak, hedeflerini ve takım olma bilincini şirket değerleri ile örtüştürerek mutlu ve performansı yüksek bireyler haline gelmesi yolunda Mindfulness pratikleri ve tutumlarının dönüştürücü gücünden yararlanmasını sağlamaktır. Kişilerin kendi ihtiyaçlarına göre belirlenen yol haritası ile öz farkındalık, öz denetim, motivasyon, empati ve liderlik konularında Mindfulness temelli yaklaşım ve uygulamaları şirket kültürü haline getirmek hedeflenir.

Program Hedefleri

*(Kuruma özel değişiklik gösterebilmekte olup bazı örnekler aşağıda sunulmuştur.)

  • Şirketin ve çalışanlarının değerleri arasındaki temel benzerlik ve farklılıkarı, çalışanların fark etmesini sağlamak,
  • Kurumlarda verimlilik, yaratıcılık ve mutluluğun, kuruma özel Mindfulness pratikleri ile artmasını sağlamak,
  • Kurumda çalışan herkesin önce kendi yaşamında lider olabilmesi için empati, takım çalışması, şefkat gibi yaklaşımları yaşamına entegre etme becerisini kazandırmak
  • Belirsiz ve değişken tüm dönemler için bu değişime ve yaratacağı strese karşı kurumların bir bütün olarak inanç kalıplarını fark etmesi ve şimdiki anın farkındalığı ile çözebilme becerisini güçlendirmek.

Program ile ilgili detaylı bilgi almak için info@pdricma.com.tr adresimize e-mail gönderebilir ya da 0 216 709 17 37’den bize ulaşabilirsiniz.