Çalışanların, içlerindeki potansiyelin performansa dönüşmesini mümkün kılmanın en etkili ve verimli yöntemlerinden biri, çalışanlara mentor koçluk yapmaktır. Yapılan mentor koçluk çalışanlarda farkındalık ve sorumluluk uyandırarak onları eyleme yönlendirir ve performans artışı sağlar. Öğrenme süreçlerinde birilerinden destek almak her zaman için kendi başına öğrenmekten çok daha hızlı ve etkili olmuştur. Kurumdaki tüm yöneticilerin ve/veya işi bilen uzmanların mentor koçluk yapmalarını sağlamak kurum içi öğrenme ve gelişimi çok hızlandıracak ve insanlar arasındaki iletişimi çok daha etkili bir düzeye taşıyacaktır.

Program hedefleri:

  • Öğrenen zihniyetin yerleşmesi, öğrenen zihniyet ile işe ve etkileşime yaklaşımın sağlanması
  • Birbirinden öğrenme kültürünün çoğaltılması
  • Kurumda en iyi uygulamaların çoğalmasının sağlanması, farklı bakış açılarının getirebileceği zenginliğin iş yapış şekillerine yansıması
  • Yöneticilerin (koçluk/mentorluk yapacak tüm uzmanların) koçluk ve mentorluk becerilerinin geliştirilmesi böylece hem kendi ekibine hem de gelişim talebi olan kişilere yardım ve destek sağlayabilmesi
  • Mentorluk ve koçluk kavramlarının içselleştirilerek duruma göre dönüşümlü olarak kullanılmasının sağlanması
  • Çalışanların yaptıkları işte, mesleki açıdan güncel kalması ve en güncel bilgilerin kurum içinde uygulamaya alınmasının sağlanması

Program ile ilgili detaylı bilgi almak için info@pdricma.com.tr adresimize e-mail gönderebilir ya da 0 216 709 17 37’den bize ulaşabilirsiniz.