‘Koçluk bir yolculukla ilgilidir. Yaratılan güçlü ilişki ve kullanılan iletişim araçları, tarzı nedeniyle çaplı sonuçlar üretir. Koçluk alan kişi yeni beceriler ve davranışlar geliştirir. Ancak bunu söylendiği ya da öğretildiği için değil koçluğun tetiklemesiyle kendi içinden keşfederek yapar. Elbette performansı iyileştirme gayesi harikuladedir. Söz konusu olan bunun nasıl elde edildiği ve sürdürüldüğüdür.’ - Sir John WHITMORE (‘’Performans İçin Koçluk’’ kitabından)

Süre: Kişisel hedefler göz önünde bulundurularak belirlenmektedir.

Amaç

Günümüzde “Koçluk”, kişisel gelişim alanında değişim ve gelişimi destekleyen, koçluk alan kişiye olumlu katkı sağlayan kurum içi performansı arttıran en güçlü araçlardan biri olarak kabul edilmektedir. Bu kapsamda hazırlanan bu modül; orta ve üst düzey yöneticilerin iletişim, yöneticilik ve koçluk becerilerini geliştirmek ve etkin koçluk yöntemleri kullanarak bireysel liderlik ve ekip olarak başarılarını pekiştirmelerini sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Temelde koçluk alan kişilerin (danışanların) "Değişimlerini kolaylaştırmak, performanslarını arttırmak ve işten alınan tatmin düzeylerini yükseltmek" hedeflenir.

Program Hedefleri:

Her seviye yöneticinin kurum içi performanslarını artırmak amacıyla;

  • Kurum hedefleri ile departman/bireysel hedeflerinin paralel olması sağlamak,
  • Kurum yetkinliklerini hakkıyla sergilemek/içselleştirmek,
  • İşinde tam motivasyon ile etki gücü yüksek olacak şekilde çalışmasını sağlamak.

Program ile ilgili detaylı bilgi almak için info@pdricma.com.tr adresimize e-mail gönderebilir ya da 0 216 709 17 37’den bize ulaşabilirsiniz.