Günümüzde kurumlarda neredeyse 3 kuşak bir arada çalışıyor. Bu kuşakların işe bakışları, iş yapışları, beklenti ve hedefleri birbirinden farklı. Hızla değişen teknoloji, koşullar, modeller birlikte uyum içinde çalışmayı kimi zaman kolaylaştırırken çoğu zaman da karmaşık hale getirebiliyor. Kurum içi mentorluk; farklı kuşakların birbiriyle daha etkili iletişim kurmalarını ve birbirlerini daha iyi anlamalarını sağlarken, yeni kuşakların kurum kültürünü anlamalarını kolaylaştırıyor. Mentorluk süreci ile eski kuşaklar için; değişen dünya koşullarına göre kurum kültürünün ve iş yapış şekillerinin de uyumlanmasını sağlamak mümkün olabiliyor.

Programın en büyük katkısının; kuşaklardan bağımsız olarak birbirinden öğrenme ve birlikte gelişme kültürünü desteklemek olduğunu söyleyebiliriz. 

PDRICMA olarak kurumlarda mentorluk yapısını ve işleyişini yapılandırıyoruz.

Program Hedefleri:

  • Kurumsal işleyişin ve etkileşimin daha etkin olması ve bunun getirdiği olası kazanımlar (iyileştirilmiş süreçler, çalışan devir hızında azalma, çalışan bağlılığında artış gibi)
  • Kurum içindeki farklı bakış açılarının anlaşılması ve bu yolla sağlanan uyum, uyumun getirdiği pozitif iklim
  • Daha etkin ve verimli çalışma
  • Yatkınlığı olan kişilerin kurum içi koç olarak yetiştirilmesi

Program ile ilgili detaylı bilgi almak için info@pdricma.com.tr adresimize e-mail gönderebilir ya da 0 216 709 17 37’den bize ulaşabilirsiniz.