"Bir kuruluştaki değişimin hızı, kuruluş dışındaki değişim hızından düşükse, o kuruluşun sonu yakındır." -  Jack Welch

VUCA dünyasında şirketlerin değişime adapte olmaları ve sürdürülebilir bir değişim döngüsünde var olmaları için önce şirketin insan kaynağının mental değişime girmesi gerekmektedir.

Değişim bireyden başlar, organizasyon yapısındaki tanımlı liderlerin yanında gizli liderler ve yerleşik bir kurum kültürü de bu değişimin temelinde yer alır.

Çeviklik Koçluğu hem takım hem de bireysel bazda ele alınan iki bacaklı yapısıyla değişim adaptasyonu odaklıdır.

Çevik takım koçluğu altında, kurum kültürünü ve yönetimi çevikleştirmek adına atılacak adımların, fırsat odaklılığın ve kurumsal vizyonun değerlendirilmesi, mobil ve esnek sistemler kurulması, iç çevikliğe konsantre olarak çalışanların inançlarının ve motivasyonlarının korunması, becerilerinin geliştirilmesi ve kalıcı hale getirilmesi konusunda destek verilirken,

Çevik bireysel koçluk tarafında ise öğrenen zihniyetin, sağlıklı ve anlık geri bildirimin yerleşmesi, yaratıcılığın ve inovasyonun temel değerler olarak algılanması, yalın, meraklı, sorgulayıcı, pratik ve deneyim odaklı, mükemmeliyetçilikten uzak, inisiyatif ve sorumluluk alan, inovasyon ve değişim odaklı, gözlemci, hatalardan öğrenen ve risk alan insan altyapısını oluşturarak kurumsal çevikliğe destek vermek, mental değişimin sağlanması ve kişinin değişim sürecini takip eden koçluk desteği verilmesi amaçlanmaktadır.      

Amaç

Değişen dünya dinamikleri içerisinde Agile /Çevik yönetim yapısına sahip ve aday tüm oluşumlardaki insan kaynağının mental ve organizasyonel değişim yönetimine destek vermek, sürdürülebilir değişim yönetimine temel teşkil etmek.

Program Hedefleri

 • Değişim yetkinliklerini geliştirmek
 • Hata algısını pozitife döndürmek
 • Geri bildirim odaklı çalışma becerilerini geliştirmek
 • Takımdaşlık algısını edinmek
 • Yaratıcı düşünce sistemini desteklemek, kendi yaratıcılığını açığa çıkarmak
 • Problem çözme becerilerini geliştirmek
 • Teknolojik yatkınlığını değerlendirmek ve geliştirmek
 • Karar alma becerilerini değerlendirmek ve geliştirmek
 • Bütünsel bakış açısına sahip olmak
 • İnisiyatif kullanma ve sorumluluk alma / verme yetilerini artırmak
 • Yeni dünya düzeninde inovatif bakış açısını sahiplenmek

Program ile ilgili detaylı bilgi almak için info@pdricma.com.tr adresimize e-mail gönderebilir ya da 0 216 709 17 37’den bize ulaşabilirsiniz.