Koçluk felsefesini ve duruşunu içselleştirmiş, evrensel değerlerle donanmış ICF Unvanlı Profesyonel Koç ve Mentorlarımızdan oluşan PDRICMA ekibimizle sizlere, bu yolculuğunuzda ihtiyacınız olan tüm konularda destek olmak üzere ICF Onaylı Profesyonel Koçluk Sertifikasyon Programımızı, Bireysel ve Kurumsal Koçluk Hizmetlerimizi sunuyoruz.

Amacımız:

 • Türkiye’deki tüm koçlara, koçluk yolculukları boyunca, koçluğu geliştiren, eğitim, donanım, unvan alma vb. alanlarında her anlamda destek veren ve koçluk denince ilk akla gelen akademi olmak.
 • PDRICMA mezunlarından gönüllü bir koçluk havuzu oluşturarak; PDR Group bünyesinde eğitim alan ve koçluk almaya istekli katılımcılarımızla koçlarımızı aynı platformda buluşturarak koçlarımızın deneyim kazanmasını ve kilometre yapmasını sağlamak.
 • Meslek olarak koçluk yapmak isteyen ve Bireysel Koçluk yaparak insanlara dokunmak / fark yaratmak isteyen yapmak isteyen bireylerin yanında olmak.
 • Profesyonel iş hayatında Kurumsal Koçluk Kültürü'nün yaratılması ve İş hayatındaki organizasyon içinden yeni dünya liderleri çıkarabilmeleri için gereken Kurum İçi Koç/Mentor şapkasını kazandırmak.
 • Kurumlar tarafından performansının artması ve iş yapış şekilleri yetkinlik bazlı geliştirilmesi istenen personelin yönetsel / liderlik yetkinliklerini geliştirmek üzere kendini yetiştirmek isteyen Kurum Dışı Koç olmak isteyen adayların profesyonel koç olmalarını sağlamak.
 • Koçluk felsefesini içselleştirerek, kişinin öncelikle kendisine sonra çevresine farklı bir perspektifle bakmasını sağlayarak bireysel yaşam kalitesini ve tatmin düzeyini arttırmak.
 • Değişime/dönüşüme hevesli, seçeneklerinin farkında olan ve sürekli öğrenen bireyler yetiştirerek mümkün olduğu kadar çok insana koçluk yoluyla farkındalık sağlamak, dünyanın değişim ve dönüşümüne katkıda bulunmak.
 • İş hayatındaki liderlere; organizasyon içinden yeni dünya liderleri çıkarabilmeleri için gereken koçluk ve mentorluk şapkasını kazandırmak.
 • Koçluğu profesyonel anlamda kariyer olarak edinmek isteyenlerin yanında olmak.
 • Program mezunu koçlarımızın ve diğer tüm okullardan mezun koçların niş alan belirlemelerine ve konularında derinleşmelerine yardımcı olacak hizmet çeşitliliği sunmak.
 • Herkesin ulaşabileceği, kolaylaştırıcı tekniklerle oluşturulmuş ve fark yaratan çözümler sunmak.
 • Profesyonel Sertifikasyon programımıza ek olarak ileriki süreçlerde, bir koçun ihtiyacı olan ICF onaylı CCEU (Continuing Coach Education Unit) kredili eğitimlerle koçlarımızın unvan alma süreçlerinde yanlarında olmak.